Thursday, September 4, 2008

เยือนรัสเซีย สอนกรรมฐาน หลังม่านเหล็ก Visit Russia 2003

การเยื่อนประเทศรัสเซียในครั้งนี้นับเป็นความมุ่งหวังตั้งใจมานานของข้าพเจ้า ตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เรื่อง"เจ้าฟ้าไทย กับ รักต่างแดน" เป็นเรื่องราวของพระองค์เจ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ที่พระราชบิดาคือรัชกาลที่ ๕ ได้ส่งท่านมาศึกษาต่อทางวิชาทหาร และถวายตัวให้อยู่ในความดูแลในราชสำนักของพระเจ้าซาร์ นิโคลาสที่ ๒ ซึ่งเป็นพระสหายของพระองค์เอง พระองค์ได้ดูแลเสมือนราชบุตรบุญธรรม และกามเทพก็แผลงศรรักปักอกเจ้าชายหนุ่ม(ไทย)ให้พบรักสาวรัสเซีย ซึ่งต่อมาก็ได้ทรงเสกสมรสตามเสด็จไปพำนักอยู่ในประเทศไทย...
ในหนังสือ มีทั้งรัก ทั้งหวาน และระทมขมขื่น ความเศร้าโศก และบรรยายถึงบรรยากาศของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว มีความสวยงาม น่าประทับใจอย่างไร อยากทราบรายละเอียดให้หาอ่านเอง
ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการโฆษณาหนังสือแต่อย่างใด
...แต่ต้องการที่จะสื่อให้เข้าใจถึงเจตนาในการเยือนประเทศรัสเซียของข้าพเจ้า เป็นความตั้งใจอันเกิดเป็นแรงบันดาลใจอยากมาเยือนหลังจากอ่านหนังสือเล่มนั้น
อีกอย่าง เป็นเพราะธรรมจัดสรรให้ได้พบหนุ่มชาวรัสเซียผู้ออกแสวงหาความลุดพ้นทางใจ ได้เดินทางมายังประเทศอินเดียเพื่อศึกษาวิชาโยคะศาสตร์เก่าแก่ของอินเดีย และได้พบกับข้าพเจ้าในดินแดนพุทธภูมิ แดนตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

Dimitry เป็นชาวรัสเซียได้พบกับข้าพเจ้าที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในปริมณฑลพุทธคยา ได้ถามถึงหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาเถรวาทที่เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะต้องการจะฝึกวิปัสสนากรรมฐาน หลังจากที่คุยกันได้ไม่นาน ทำให้เขาได้รับคำตอบที่เขามีคำถามอยู่ในใจอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามแนวมหาสติปัฎฐานสูตร
ข้าพเจ้าได้แนะนำให้เขาไปศีกษาในแนวปฏิบัติแบบพม่า ซึ่งเขาได้เดินทางท่องเที่ยวไปศึกษาตามสำนักต่าง ๆ ในประเทศพม่า เป็นเวลา ๑ เดือน ทำให้เขารับประสบการ์จากของจริง และได้ลงมือปฏิบัติด้วตนเอง

หลังจากกลับจากพม่าเขาได้เดินทางไปพบข้าพเจ้าที่ประเทศไทย และได้นำไปสำนักปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในภาคอีสาน คือ วัดหนองป่าพง ของหลวงพ่อชา และวัดป่านานาชาติ ที่มีพระฝรั่งและชาวต่างชาติปฏิบัติอยู่ในสายหลวงพ่อชา ที่อุบลฯ

และสำนักอื่น ๆ อีกเช่นที่คณะ ๕ วัดมหาธาตุ ซึ่งเหมือนกันกับที่เขาเคยฝึกที่ประเทศพม่า และสำนักต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร หนองคาย และที่ขอนแก่น
สรุปคือเขาพอใจแนวการปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทอย่างมาก และเขาได้เพิ่มพุนความรู้ด้านวิปัสสนา ผนวกกับวิชาโยคะที่เขาทุ่มเทศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนมา นานกว่า ๖ ปี ก่อนที่จะมาฝึกที่อินเดียอีกเป็นเวลา ๗ เดือนก่อนที่จะออกท่องไปในแดนพุทธภูมิ

เมื่อเขากลับไปยังเยื่ยมแม่ของเขาที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อ Alexander ที่มอสโคว์ เป็นลุกศิษย์ของพระอาจารย์พม่าเช่นกัน Alex เป็นนักธุรกิจค้าน้ำมัน มีฐานะดี ร่ำรวยอยู่ในระดับแนวหน้าของสังคมรัสเซียหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากคอมมิวนิสต์ เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
เขาได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับอาจารย์ที่พม่าอย่างน้อยปีละครั้ง และเคยไปประเทศไทยหลายครั้ง

เมื่อเขาทราบว่าจะมีพระอาจารย์สอนวิปัสสนาที่รัสเซีย เขาดีใจมาก และติดต่อกับ Dimitry ให้นิมนต์ข้าพเจ้าไปพักที่บ้านและสอนพนักงานในบริษัทของเขาเป็นเวลา ๓ วันที่มอสโคว์ และหลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมบ้านเกิดของ Dimitry ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก และได้ไปเยี่ยมสำนักวัดต่าง ๆ ในพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยาน(ทิเบต)ด้วย

ข้าพเจ้าได้ท่องเที่ยวไปในดินแดนของรัสเซียถึง ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเดือน กันยายน ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ และครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๐๔ ทุกครั้งจะมีความประทับใจต่างกัน แต่จุดประสงค์หลักเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสนธยาในอดีต ซึ่งเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าเป็นแดนอันตราย และน่าสะพึงกลัวพอเอ่ยถึงเจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์ คือ เลนิน และสตาร์ลิน ก็ไม่กล้าที่จะไปเยือนดินแดนส่วนนั้น
แต่ภายหลังจากลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ล่มสลายเมื่อปี ๑๙๙๒ เป็นต้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนไปทำให้ประเทศรัสเซียกลับฟื้นคืนชีพมาเป็นดินแดนศิวิไลซ์ และประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น อีกครั้งหนึ่ง เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก เปิดธุรกิจต้อนรับนักลงทุนต่างชาติ เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะสถานที่สำคัญ ๆ เช่น พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ โบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่ อนุสรณ์สถานต่างๆ ตึกรามบ้านช่องล้วนแต่น่าดูน่าชมทั้งนั้น
จึงขอนำท่านได้ชื่นชมภาพแห่งความประทับใจนี้ เพียงเพื่อเป็นตัวอย่าง ..รายละเอียดติดตามอ่านในหนังสือ "พุทธศาสนาหลังม่านเหล็ก" โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เร็ว ๆ นี้

ยอดโดมสีทองอร่ามของโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียนออร์ธอร์ดอกซ์

หน้าประตูป้อมปราการเก่าแก่ในเกาะกลางแม่น้ำเนวา


โบสถ์เก่าแก่ก่อด้วยอิฐสลับลวดลายเอกลักษณ์ของโบสถ์คริสต์ รัสเซีย


ประติมากรรมของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

ผู้สถาปนาเมืองนี้เป็นเมืองหลวงเมื่อ ๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว

โรงละครแห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก

แม่น้ำเนวา คือสายเลือดของชาวเมือง

สัญญลักษณ์เสากระโดงเรือริมฝั่งแม่น้ำเนวา

ผู้เขียนกับความภูมใจที่ได้มาเยือน

St.Isac Church : the Heart of St.Petersburg

โบสถ์ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก

ภายใบโบสถ์เซนต์ไอแซค ที่สวยงามหรูหราด้วยการตกแต่ง


อีกมุมหนึ่งภายในโบสถ์ที่สวยงาม

เสาสีเขียวทำด้วยหินมาลาไคล์ที่มีค่ามาก

St. Isac Church, in St. Petersburgโบสถ์เซนต์ไอแซค แห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก

อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชสถาบันทหารเรือเมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก
Sait Petersburg, Neva River and Fortress

สถาบันศิลปะแห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก
The Airt Institute in St.Petersburg


โรงเรียนนายทหารเรือที่พระองค์เจ้าจักรพงษ์ภูวนาถ สำเร็จวิชาทหารเรือที่นี่

โบสถ์เก่าแก่ใน Fortress

The Hermitage , Winter Palace in St.Petersburg


พระราชวังฤดุูหนาว ในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก

กำลังให้พรคู่บ่าวสาวชาวรัชเซียที่ริมฝั่งแม่น้ำเนวา


Peter's Hofl, Summer Palace of King Peter the Great


โบสถ์คริสต์นิกายรัสเซี่ยนออธอร์ดอกซ์ ในพระราชวัง Peter's Holfสวนน้ำพุหน้าพระราชวังหลวง มีคลองน้ำออกสู่ทะเลบอลติค


อีกมุมหนึ่งของพระราชอุทยานพระราชวังฤดูร้อน Peter's Holf


พระตำหนักเล็กติดริมทะเลบอลติค


สวนน้ำพุกว่า ๑๐๐ แห่งในพระราชอุทยานหลวง


Visit Moscow& St. Petersburg 2003

โบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียนออธอร์ดอกซ์ สัญญลักษณ์ของมอสโค

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกการแต่งกายสมัยเลนิน ที่จตุรัสแดง

การแต่งกายของบิชอปในศาสนาคริสต์รัสเซี่ยนออธอร์ดอกซ์

พระราชวังฤดูร้อน Peter's Holf

Peter's Holf Summer Palace of King Peter the Great

Visit Moscow 2003


Aexander and his friends in the meditation room in his house. September 2003

Dimitry and his Dad&Mom train station in St.Petersburg September 2003

The Christian Orthodox Church near Red Square , Moscow , September 2003

The Red Square in MoscowThe Oldest Church in Red Square, Moscow