Thursday, September 4, 2008

Peter's Hofl, Summer Palace of King Peter the Great


โบสถ์คริสต์นิกายรัสเซี่ยนออธอร์ดอกซ์ ในพระราชวัง Peter's Holfสวนน้ำพุหน้าพระราชวังหลวง มีคลองน้ำออกสู่ทะเลบอลติค


อีกมุมหนึ่งของพระราชอุทยานพระราชวังฤดูร้อน Peter's Holf


พระตำหนักเล็กติดริมทะเลบอลติค


สวนน้ำพุกว่า ๑๐๐ แห่งในพระราชอุทยานหลวง


No comments: